این ماژول به عنوان موتور پرده، جهت کنترل پرده به صورت باز و بسته مورد استفاده قرار می گیرد. این ماژول در دو نوع با ورودی باس و بدون ورودی باس عرضه می شود.

  • دارای ورودی باس یا علامت تجاری MWM7012B
  • بدون ورودی باس با علامت تجاری HDL-MW01.C.60


در این قسمت بیتشر تمرکز ما روی موتور هایی با ورودی باس است. توجه داشته باشید موتور پرده نوع 1 در واقع یک ماژول کنترلر پرده بصورت یکپارچه را در خود دارد و نیاز به کنترلر نیست.

  • باز و بسته کردن پرده
  • قابلیت استفاده از موتور های Slave در مواردی که وزن پرده زیاد است، این دو موتور، هر کدام در یک طرف ریل وصل می شوند و از طریق کابل RJ11 به هم ارتباط دارند.
  • قابلیت کنترل یک پرده پرده
  • قابلیت اعمال زمانهای اجرای مختلف، بسته به طول و وزن پرده متفاوت است.
  • قابلیت کنترل درصدی
  • نصب روی ریل
  • دارای گواهینامه CE