سناریو مهمانی

زمانی که شما مهمان دارید بسته به شرایط می توانید سناریو را تغییر دهید ، مثلا اگر مهمان رسمی دارید سناریو می تواند به این صورت باشد که نور چراغ ها 80 درصد روشن شده و موسیقی ارام پیش زمینه ی ساختمان باشد  و اگر جشن تولد بود می توانید با اجرای این سناریو ، موسیقی شاد پخش کنید و چراغ های سالن تاریک و نور پردازی هوشمند رنگ های متفاوتی را بسته به موسیقی مورد نظر به  منزل شما ببخشد