سیستم HDL قابلیت ماژول iElegance Series Panel

کلید قابل مشاهده در تصویر بالا با شماره سریال MPH101.48 دارای قابلیت های زیر می باشد.

  • دارای مدهای کاری متنوع
  • قابل برنامه ریزی جهت فرمان به سیستم امنیتی، صوتی، پیام کوتاه و غیره
  • موجود در انواع 1، 2، 4 و 8 کلید