ماژول HDL مزیت ماژول iChrome Series Panel

کلید قابل مشاهده در تصویر بالا با شماره سریال MP8A.46 Black دارای قابلیت های زیر می باشد.

 • دارای مدهای کاری متنوع
 • قابل برنامه ریزی جهت اجرای انواع سناریو و زمان بندی
 • قابل برنامه ریزی جهت فرمان به سیستم امنیتی، صوتی، پیام کوتاه و غیره
 • پشتیبانی از برنامه ریزی آسان
 • پشتیبانی از آپگرید آنلاین از طریق نرم افزار
 • موجود در انواع 2، 4، 6 و 8 کلید
 • امکان سفارش در انواع طرحها و رنگ های مختلف با امکان انتخاب جنس کلید از نوع شیشه، برنز، آلومینیم و یا به صورت ترکیبی
 • قابل اتصال به مکانیزم با شماره سریال MPPI.48
 • امکان تنظیم عملکرد LED نمایش وضعیت
 • امکان طراحی لیبل کلید ها به صورت دلخواه
 • امکان قفل کردن کلید ها
 • دارای گیرنده IR فرمان پذیری از ریموت ها دارای قابلیت ارسال کد IR

 

کلید قابل مشاهده در تصویر بالا با شماره سریال MP8A.46 White دارای قابلیت های زیر می باشد.

 • دارای مدهای کاری متنوع
 • قابل برنامه ریزی جهت اجرای انواع سناریو و زمان بندی
 • قابل برنامه ریزی جهت فرمان به سیستم امنیتی، صوتی، پیام کوتاه و غیره
 • پشتیبانی از برنامه ریزی آسان
 • پشتیبانی از آپگرید آنلاین از طریق نرم افزار
 • موجود در انواع 2، 4، 6 و 8 کلید
 • امکان سفارش در انواع طرحها و رنگ های مختلف با امکان انتخاب جنس کلید از نوع شیشه، برنز، آلومینیم و یا به صورت ترکیبی
 • قابل اتصال به مکانیزم با شماره سریال MPPI.48
 • امکان تنظیم عملکرد LED نمایش وضعیت
 • امکان طراحی لیبل کلید ها به صورت دلخواه
 • امکان قفل کردن کلید ها
 • دارای گیرنده IR فرمان پذیری از ریموت ها دارای قابلیت ارسال کد IR

کلید قابل مشاهده در تصویر بالا با شماره سریال SB-WS2M-UK دارای قابلیت های زیر می باشد.

 • دارای مدهای کاری متنوع
 • قابل برنامه ریزی جهت فرمان به سیستم امنیتی، صوتی، پیام کوتاه و غیره
 • موجود در انواع 1، 2، 3 و 6 کلید
 • امکان تنظیم عملکرد LED نمایش وضعیت

 

 

کلید قابل مشاهده در تصویر مقابل با شماره سریال SB-WS1M-UK دارای قابلیت های زیر می باشد.

 • دارای مدهای کاری متنوع
 • قابل برنامه ریزی جهت فرمان به سیستم امنیتی، صوتی، پیام کوتاه و غیره
 • موجود در انواع 1، 2، 3 و 6 کلید
 • امکان تنظیم عملکرد LED نمایش وضعیت