معرفی ماژول KNX Relay

این ماژول دارای 4 خروجی رله با حداکثر جریان 10 آمپر میباشد. این ماژول توسط شرکت HDL تولید می شود و با استفاده از پروتکل KNX می تواند با سایر تجهیزات این پروتکل از هر برندی ارتباط برقرار کند این ماژول قابلیت برنامه ریزی توسط ورژن-های مختلف نرم افزار ETS را دارد همچنین دارای تاییدیه های EMC و محیط زیست نیز می باشد.

عملکردهای ماژول

تمامی عملکردهای زیر برای هر کانال ماژول رله می تواند به صورت مجزا تعیین و برنامه ریزی شود

• هرکانال رله قابلیت تامین جریان خروجی تا حداکثر 10 آمپر را دارد

• تعیین تاخیر در زمان روشن شدن

• قابلیت تعیین وضعیت کانال هنگام fail شدن شبکه باس

• قابلیت تعیین وضعیت کانال هنگام power recovery

• قابلیت تعیین حداکثر 64 سناریو

• قابلیت تعیین sequence های مختلف

• عمر رله های مکانیکی و الکتریکی استفاده شده در ماژول حداکثر 100 هزار بار است.

• دارای کنترل دستی روشنایی هر کانال، جهت تست کانال ها

• در رله ها با بیشتر از 4 کانال، یک کانال 0-10 ولت نیز موجود است.

• دارای برنامه ریزی منطقی با توابع And, Or, Xor و Gate

• قابلیت استفاده بعنوان کنترل پرده