معرفی ماژول KNX Power

ماژول منبع تغذیه با جریان دهی 960 میلی آمپر دارای استاندارد های ایمنی اروپا میباشد، این ماژول دارای حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار بوده و LED ماژول در صورت سبز بودن نمایانگر خروجی عادی و در صورت قرمز بودن نمایانگر اضافه بار است. این ماژول توسط شرکت HDL تولید می شود و با استفاده از پروتکل KNX می تواند با سایر تجهیزات این پروتکل از هر برندی ارتباط برقرار کند این ماژول قابلیت برنامه ریزی توسط ورژن های مختلف نرم افزار ETS را دارد همچنین دارای تاییدیه های EMC و محیط زیست نیز می باشد.