معرفی ماژول KNX Motion Sensor

ماژول Motion Sensor دارای 4 بلوک منطقی مستقل و یک بلوک منطقی ترکیبی بوده که از روابط منطقی And, Or میتوان در این بلوک ها استفاده نمود. روابط نوشته شده میتواند ترکیبی از سنسور حرکت، سنسور شدت نور، سنسور دما، شرایط خارجی و Dry Contact باشد.این ماژول توسط شرکت HDL تولید می شود و با استفاده از پروتکل KNX می تواند با سایر تجهیزات این پروتکل از هر برندی ارتباط برقرار کند این ماژول قابلیت برنامه ریزی توسط ورژن های مختلف نرم افزار ETS را دارد همچنین دارای تاییدیه های EMC و محیط زیست نیز می باشد.

عملکردها و مشخصات ماژول Motion Sensor

• کنترل سوییچ

• کنترل سناریو

• اعلام دما

• کنترل شدت نور

• ورودی Dry Contact

• اعلام وضعیت سنسور حرکت

• اعلام وضعیت Dry Contact

• کنترل دقیق میزان دیم شدن

• کنترل شاتر

• کنترل رشته ای (14 بایت)