معرفی ماژول KNX IR AC

مقدمه

ماژول 4 کاناله IR Emitter با قابلیت ذخیره 650 کد IR جهت کنترل سیستم های مجهز به گیرنده IR مورد استفاده قرار میگیرد.150 کد به عنوان کد دستگاه های متنوع مانند سیستم های صوتی و تصویری بوده و 500 کد دیگر مخصوص سیستم های A/C در نظر گرفته شده است. این ماژول دارای 4 کانال مجزا بوده و از هر کانال می توان برای ارسال فرامین استفاده نمود این ماژول توسط شرکت HDL تولید می شود و با استفاده از پروتکل KNX می تواند با سایر تجهیزات این پروتکل از هر برندی ارتباط برقرار کند این ماژول قابلیت برنامه ریزی توسط ورژن های مختلف نرم افزار ETS را دارد همچنین دارای تاییدیه های EMC و محیط زیست نیز می باشد.

 

عملکردها و مشخصات ماژول IR Emitter KNX

• قابلیت ذخیره 650 کد IR

• اختصاص 150 کد از 650 کد به سیستم های صوتی و تصویری و ...

• اختصاص 500 کد از 650 کد به سیستم های A/C

• قابلیت کنترل سیستم A/C با هر برند و نوع