معرفی ماژول KNX IP Router

ماژول KNX IP Router جهت اتصال PC به باس KNX استفاده می شود و تفاوت آن با USB Interface در این است که با استفاده از این ماژول می توان توسط LAN به باس متصل شد. از طریق این ماژول می توان تمام آدرس دهی ها، تنظیمات و پارامترها را اعمال و سیستم نضب شده را عیب یابی کرد. این ماژول توسط شرکت HDL تولید می شود و با استفاده از پروتکل KNX می تواند با سایر تجهیزات این پروتکل از هر برندی ارتباط برقرار کند این ماژول قابلیت برنامه ریزی توسط ورژن های مختلف نرم افزار ETS را دارد همچنین دارای تاییدیه های EMC و محیط زیست نیز می باشد.