معرفی ماژول KNX HDL-Bus to KNX

مقدمه

ماژول BUS to KNX-EIB به جهت اتصال سیستم باس HDL به سیستم باس KNX استفاده میشود. با استفاده از این ماژول میتوان ماژول های با امکان اتصال به باس HDL را از طریق باس KNX کنترل نمود، قابلیت مذکور دو طرفه بوده و همان امکان به صورت بالعکس نیز وجود دارد. البته این اتصال با محدودیت همراه بوده بدین صورت که مجموعا تعداد 255 فرمان قابل برنامه ریزی است. این ماژول توسط شرکت HDL تولید می شود و با استفاده از پروتکل KNX می تواند با سایر تجهیزات این پروتکل از هر برندی ارتباط برقرار کند این ماژول قابلیت برنامه ریزی توسط ورژن های مختلف نرم افزار ETS را دارد همچنین دارای تاییدیه های EMC و محیط زیست نیز می باشد.