قابلیت ماژول KNX HVAC

ماژول HVAC در سه حالت گرمایش، سرمایش و فن شامل دور های تند، متوسط و کند می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این ماژول قابلیت کنترل 7 کانال گرمایش از کف به صورت مجزا را نیز دارد؛ این ماژول حداکثر از 7 سنسور دما (به صورت موازی) پشتیبانی کرده و مجموعا دارای 5 خروجی رله ای با حداکثر جریان 10 آمپر و 2 خروجی 0-10 ولت میباشد. این ماژول توسط شرکت HDL تولید می شود و با استفاده از پروتکل KNX می تواند با سایر تجهیزات این پروتکل از هر برندی ارتباط برقرار کند این ماژول قابلیت برنامه ریزی توسط ورژن های مختلف نرم افزار ETS را دارد همچنین دارای تاییدیه های EMC و محیط زیست نیز می باشد.

 

عملکردها و مشخصات ماژول HVAC KNX شرکت HDL

• 5 خروجی رله با حداکثر جریان 10 آمپر

• دو خروجی 0-10 ولت

• 3 سرعت تند، متوسط و کند

• مود های کاری سرمایش و گرمایش

• مود های عملکردی آرامش، آماده به کار، شب و حفاظت

• قابلیت اعلام سرعت فن و وضعیت شیر برقی

• اتصال به 7 سنسور دما

• دریافت دما از شبکه باس

• 7 کانال کنترل گرمایش از کف مجزا

• 7 کانال خروجی مجزا

• 5 مود کاری برای هر کانال گرمایش از کف

• ارائه آمار کاری هر کانال

• اعلام وضعیت هر کانال

• قابلیت اعمال تاخیر بر روی کانال ها