معرفی ماژول KNX 4Ch Timer

ماژول HDL-M/TM04.1 با عنوان ماژول تایمر 4 کانال محصول جدید HDL بوده و با قابلیت برنامه ریزی به صورت Master/Slave می باشد. همانگونه که از نام ماژول قابل فهم میباشد، ماژول مذکور جهت برنامه ریزی به صورت زمانبندی بوده و دارای قابلیت های زیر می باشد:

  • سیستم زمانی RealTime جهت تشخیص زمان دقیق و تاریخ دقیق هر لحظه
  • ارسال و دریافت فرامین به صورت Master و یا Slave
  • ایجاد روتین های زمانبندی سالیانه، ماهیانه، هفتگی و روزانه
  • ایجاد روتین برای روز های خاص
  • کنترل Lighting
  • کنترل Scene و Sequence
  • کنترل Alarm و shutter
  • کنترل Threshold و Percentage