سامانه کنترلی تجهیزات سرمایشی

نام محصول :

سیستم کنترل هوشمند چیلر تراکمی

 

 کاربرد :

بهینه سازی و کاهش هزینه برق مصرفی در سیستم های سرمایش تراکمی با صرفه جویی متوسط 15 تا 40 درصد بر حسب نوع کاربری ساختمان

 
اصول عملکرد سامانه :

اصول بهینه سازی مصرف انرژی توسط این سامانه ها بر اساس کنترل سرمایش از مبدا و محل تولید برودت در ساختمان می باشد . سامانه EMS 812 با دریافت اطلاعات از 8 سنسور حرارتی دیجیتال دقیق که در محل های زیر نصب می گردند بطور هوشمند کلیه ادوات و تجهیزات شامل : کمپرسورها   ( رفت و برگشتی – اسکرو – اسکرال ) ، پمپ های چیلدواتر ، پمپ برج خنک کننده و فن برج خنک کننده را در ظرفیت ها و انواع مختلف کنترل و راهبری می نماید .

 
موقعیتهای نصب سنسورها :
1 – محیط خارج از ساختمان
2 – داخل ساختمان
3 – مسیر رفت آب سرد ( تا 3 اواپراتور )
4 – مسیر برگشت آب سرد
5 – مسیر رفت آب برج خنک کننده
6 – مسیر برگشت آب برج خنک کننده
7 – قابلیت تجهیز به سنسور رطوبتی محیط خارج
 
تجهیزات قابل کنترل :

-         کمپرسورهای رفت و برگشتی اسکرو و اسکرال

-         پمپ های چیلدواتر

-         پمپ برج خنک کننده

-         فن برج خنک کننده

-         آنلودر کمپرسورها