سامانه کنترلی تجهیزات گرمایشی

نام محصول :

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

کاربرد :

بهینه سازی مصرف انرژی ( گاز ) در موتورخانه های ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی با 15 تا 40 درصد صرفه جویی در مصرف گاز

روش سنتی کنترل تجهیزات برقی موتورخانه :

در حال حاضر میزان درجه حرارت آبگرم چرخشی و آبگرم بهداشتی در موتورخانه ها بصورت دستی و توسط تنظیم درجه حرارت ترموستات دیگ و پمپ ها بر روی درجه ثابت می باشد . به همین دلیل موتورخانه های فعلی پاسخی به تغییرات دمای هوای خارج ( بعلت طلوع و غروب خورشید ) و ( ورود و خروج جبهه هوای سرد و گرم ) از ساختمان نمی دهند که این امر موجب افزایش دمای داخل ساختمان و موجب کلافگی می گردد .

از دیگر مشکلات موتورخانه های فعلی ، عدم کنترل مناسب دمای آبگرم بهداشتی و نوسان دمای آن می باشد به نحوی که در برخی ساعات روز یا در زمان پیک مصرف ، نارضایتی ساکنین را از دمای نامطلوب آبگرم فراهم می نماید .

اصول بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی توسط سیستمهای کنترل هوشمند موتورخانه مبتنی بر کنترل گرمایش از مبدا و محل تولید آن می باشد . این سیستم با دریافت اطلاعات از سنسورهایی که در محلهای زیر نصب می گردند بصورت لحظه ای اطلاعات حرارتی موقعیتهای فوق را اندازه گیری و با کنترل مشعلها ، پمپهای آبگرم چرخشی و مصرفی ( و شیربرقی تابستانی – زمستانی ) بار حرارتی مورد نیاز و آبگرم مصرفی را در تابستان و زمستان تامین و کنترل می نماید .

موقعیت نصب سنسورها :

تجهیزات قابل کنترل :
 
1 - مشعل     2 - پمپ آبگرم چرخشی / آبگرم مصرفی    3 - شیربرقی تابستانی و زمستانی