سیستم وایرلس HDL/ قابلیت های ماژول Mechanism Wireless

توضیحات: این مکانیزم نیز جهت اتصال DLP و سایر کلید های وایرلس تولید و به علت وایرلس بودن آن تفاوت هایی در نحوه سیم بندی و قابلیت های آن نسبت به مکانیزم های متداول وجود دارد.

سیم بندی:

1- در نوع اول ورودی مکانیزم شامل فاز ورودی(به تنهایی) می باشد چراکه در ساختمان های قدیمی معمولا تنها فاز از داخل جعبه کلید عبور کرده فلذا با این نوع ورودی به راحتی میتوان آن را جایگزین کلید سنتی نمود؛ خروجی که متشکل از 3 درگاه می باشد به بار وصل شده و حلقه عبور جریان را کامل میکند. لازم به ذکر است برق مورد نیاز کلید هوشمند نیز از همان فاز ورودی تامین میگردد و نیازی به باتری و یا برق مجزا ندارد.

2- نوع دیگر مکانیزم ها شامل ورودی فاز و نول همزمان بوده و مناسب ساختمان های است که در آنها فاز و نول، هر دو از جعبه پریز عبور کرده است. نوع خروجی کنترلی در این نوع به دو صورت زیر می باشد:

a. دو کانال رله 10 آمپر و 1 کانال دیمری که تغذیه پنل را فراهم می کند.

b. کانال دیمر، که کانال 1 آن تغذیه پنل را فراهم می کند.

توجه شود که در 3 درگاه خروجی به صورت دیمری، کانال ها مجموعا توانایی تحمل 2 آمپر را دارند.