سیستم HDL-Bus/ قابلیت های ماژول HMix

ماژول HMIX، ترکیبی از ماژول رله، دیمر، کنترلر پرده و کنترل 0-10 ولت می باشد. این ماژول به دلیل ترکیبی بودن، بسیار مورد توجه طراحان سیستم هوشمند می باشد زیرا در پایین آوردن قیمت پروژه ها بسیار موثر است. این ماژول در انواع مختلف عرضه می شود:

قابلیت های ماژول :

از قابلیت های این ماژول می توان به تنوع و تعداد مختلف خروجی اشاره کرد

 • ماژول HMIX با 10 کانال خروجی
  • دارای 2 خروجی دیمر
  • دارای 6 خروجی رله
  • دارای 2 خروجی پرده
 • ماژول HMIX با 12 کانال خروجی
 • دارای 2 خروجی دیمر
 • دارای 8 خروجی رله
 • دارای 1 خروجی سیگنال آنالوگ 0-10 ولت DC جهت استفاده در بالاست های دیمری جهت کنترل لامپ های فلورسنت
 • دارای یک خروجی پرده
 • دارای 2 خروجی دیمر
 • دارای 10 خروجی رله
 • دارای 1 خروجی سیگنال آنالوگ 0 تا 10 ولت DC جهت استفاده در بالاست های دیمری جهت کنترل لامپ های فلورسنت
 • ماژول HMIX با 13 کانال خروجی
 • دارای 12 خروجی دیمر
 • دارای 2 خروجی رله
 • دارای 5 خروجی رله جهت کنترل سیستم تهویه
 • ماژول HMIX با 18 کانال خروجی
 • ماژول HMIX با 20 کانال خروجی

علاوه بر تعداد و انواع مختلف خروجی ها، قابلیت های دیگری را نیز می توان نام برد.

 • نصب بر روی ریل
 • دکمه جهت شناساندن ماژول به شبکه
 • دارای فیوز 5 آمپر در خروجی های رله
 • حداکثر جریان هر کانال دیمر 2 آمپر