سیستم HDL-Bus/ قابلیت های ماژول Curtain

این ماژول جهت کنترل پرده مورد استفاده قرار می گیرد به نحوی که موتور پرده که دارای 3 سیم است به این ماژول وصل می شود و کنترل باز و بسته شدن پرده را این کنترلر انجام خواهد داد.

  • باز و بسته کردن پرده
  • قابلیت کنترل دو پردبه صورت مجزا
  • قابلیت اعمال زمانهای اجرای مختلف، بسته به طول و وزن پرده متفاوت است.
  • قابلیت کنترل پرده های کرکره ای
  • نصب روی ریل
  • بیشترین جریان هر کانال 5 آمپر می باشد
  • دارای گواهینامه CE
  • قابلیت شناسایی ماژول در شبکه
  • امکان کنترل دستی توسط کلید های موجود بر روی آن