ماژول 1IP

این ماژول در سه عرضه می شود:

1- SB-DN-1IP

2- HDL-MBUS.0.231

3- HDL-MBUS.0.431

تفاوت این ماژول ها در ظاهر می باشد و تنها نوع سوم می تواند در ریموت نرم افزار اریدیوم مورد استفاده قرار گیرد.

قابلیت های این ماژول عبارتست از:

  • ارسال دیتا بین شبکهHDL-Bus و Ethernet
  • مدیریت از راه دور
  • دارای اینتر فیس RJ45 و RS485
  • انتقال دیتای هوشمند ، مینیمم کردن فلوی ارسال دیتا
  • نصب بر روی ریل در داخل تابلو
  • دکمه جهت شناسایی ماژول به شبکه